Lista koszowania na lot: LOT. 5- PRIMA

Lp. Numer gołębia Drużyna Data
1PL-041-17-12744Piekutowski&Wiśniewski2017-08-28 17:03:29.189
2PL-064-17-4003Pienszke - Szpak2017-08-28 17:03:50.167
3PL-0243-17-7557Janusz Szalkowski2017-08-28 17:04:05.342
4PL-064-17-8541Łukasz Bojanowski2017-08-28 17:04:21.972
5PL-076-17-5210Sławomir Wittstok2017-08-28 17:04:40.260
6PL-0345-17-9449R-M Bruździńścy2017-08-28 17:04:59.276
7PL-059-17-4501Jerzy Metera2017-08-28 17:05:18.289
8PL-0477-17-4331Jacek Korzeniowski2017-08-28 17:05:38.961
9PL-0472-17-845Andrzej Biernat2017-08-28 17:05:58.739
10PL-023-17-3103Mariusz Murański2017-08-28 17:06:17.027
11PL-0299-17-832Sebastian Ostoja-Lniski2017-08-28 17:06:42.413
12PL-064-17-2781Grzegorz Królikowski2017-08-28 17:07:24.522
13PL-0370-17-126Robert Bandura2017-08-28 17:07:44.222
14PL-059-17-6850Krzysztof Klamrowski2017-08-28 17:08:03.045
15PL-0481-17-521mig 582017-08-28 17:08:24.104
16PL-0244-17-5216Grzegorz Dietrich2017-08-28 17:08:45.173
17PL-064-17-4005Pienszke - Szpak2017-08-28 17:09:06.546
18PL-0490-17-4053Dla Hani2017-08-28 17:09:28.096
19PL-0426-17-12284Sławomir Montusiewicz2017-08-28 17:09:53.035
20PL-064-17-4019Pienszke - Szpak2017-08-28 17:10:12.295
21PL-076-17-2151Władysław Chomko2017-08-28 17:15:06.144
22PL-0299-17-2597Tomasz Bobro2017-08-28 17:15:22.151
23PL-059-17-5457Kazimierz Łokietek2017-08-28 17:15:39.032
24PL-0296-17-1370Krzysztof Gański2017-08-28 17:15:57.347
25PL-0430-17-1360Mateusz Wałęsa2017-08-28 17:16:23.517
26PL-072-17-2969Kanikuła&Janca2017-08-28 17:16:45.863
27PL-0140-17-3006Tomasz Nawrot2017-08-28 17:17:05.658
28PL-0240-17-813Henryk Turkot2017-08-28 17:17:23.446
29PL-0299-17-2595OLIMPIJSKA2017-08-28 17:17:55.302
30PL-059-17-5460Kazimierz Łokietek2017-08-28 17:18:14.428
31PL-0296-17-1313Krzysztof Gański2017-08-28 17:18:34.702
32PL-0296-17-5701Juliusz Pelowski2017-08-28 17:18:54.078
33PL-0306-17-6076PO RA PI2017-08-28 17:19:13.093
34PL-0272-17-9418Grzegorz Lazarowski2017-08-28 17:19:32.728
35PL-064-17-4043Pienszke - Szpak2017-08-28 17:19:49.338
36PL-065-17-4033Mariusz Mamiński2017-08-28 17:20:07.986
37PL-0296-17-914A&E Kosikowski2017-08-28 17:20:27.104
38PL-0162-17-2074Jan Zych2017-08-28 17:20:48.562
39PL-0169-17-2092Rafał Pasoń2017-08-28 17:21:11.073
40PL-059-17-1912Stanisław Augustyniak2017-08-28 17:21:28.880
41PL-066-17-7848NORGE2017-08-28 17:31:50.034
42PL-0272-17-9403Grzegorz Lazarowski2017-08-28 17:32:07.935
43PL-0299-17-3211Mariusz Plata2017-08-28 17:32:25.150
44PL-056-17-7021PIWKO-KUŚ2017-08-28 17:32:46.237
45PL-0477-17-4342Jacek Korzeniowski2017-08-28 17:33:04.593
46PL-04-17-6938Marian Szklarz2017-08-28 17:33:20.872
47PL-076-17-5216Kacper2017-08-28 17:33:37.685
48PL-0240-17-9811Bogdan Dwulat2017-08-28 17:33:58.563
49PL-0296-17-2916Paweł Wiktoria Nowicki2017-08-28 17:34:13.489
50PL-0296-17-916A&E Kosikowski2017-08-28 17:34:29.370
51PL-0296-17-1774Juliusz Pelowski2017-08-28 17:34:45.736
52PL-0490-17-18Krzysztof Piątkowski2017-08-28 17:35:03.508
53PL-0169-17-2253Rafał Pasoń2017-08-28 17:35:19.057
54PL-064-17-2319Bartłomiej Królikowski2017-08-28 17:35:36.877
55PL-0162-17-3042Janusz Konop2017-08-28 17:36:19.459
56PL-04-17-6941Marian Szklarz2017-08-28 17:36:54.222
57PL-0360-17-8903Mateusz Wałęsa2017-08-28 17:37:11.296
58PL-060-17-556Wiesław Łukasz Kamiński2017-08-28 17:37:29.158
59PL-0345-17-9360R-M Bruździńścy2017-08-28 17:37:46.447
60PL-0302-17-7221Kazimierz Lewandowski2017-08-28 17:38:02.820
61PL-0297-17-4767Marcin Lorek2017-08-28 17:38:54.731
62PL-0299-17-3224Mariusz Plata2017-08-28 17:46:00.034
63PL-0240-17-11654Grzegorz Witkowski2017-08-28 17:46:15.175
64PL-0296-17-1309Krzysztof Gański2017-08-28 17:46:31.105
65PL-0299-17-2591Tomasz Bobro2017-08-28 17:46:45.625
66PL-0162-17-2073Jan Zych2017-08-28 17:47:00.832
67PL-0305-17-10518Olgierd Rusinek2017-08-28 17:47:16.396
68PL-065-17-2876Gusztyn&Kwolek2017-08-28 17:47:32.704
69DV -09118-17-1323Rafał Czyżewski DE REIGE2017-08-28 17:47:50.009
70PL-0296-17-1341Ksawi2017-08-28 17:48:05.674
71PL-0243-17-7562Janusz Szalkowski2017-08-28 17:48:55.193
72PL-0299-17-1212Krzysztof Kłos2017-08-28 17:49:10.027
73PL-056-17-744PIWKO-KUŚ2017-08-28 17:49:26.509
74PL-0240-17-803Henryk Turkot2017-08-28 17:49:44.124
75PL-0426-17-11160Sławomir Montusiewicz2017-08-28 17:50:01.698
76PL-055-17-1226Tomasz Marian Sment2017-08-28 17:50:24.845
77PL-078-17-787Dariusz Drawc2017-08-28 17:50:40.934
78PL-064-17-4096Pienszke - Szpak2017-08-28 17:50:58.821
79PL-0243-17-7563Janusz Szalkowski2017-08-28 17:51:17.199
80PL-0296-17-1333Krzysztof Gański2017-08-28 17:51:34.017
81PL-055-17-11565R-M Bruździńścy2017-08-28 17:56:56.576
82PL-0296-17-5717Juliusz Pelowski2017-08-28 17:57:11.118
83PL-056-17-1722Zbigniew Oleksiak2017-08-28 17:57:25.452
84PL-0162-17-2056Jan Zych2017-08-28 17:57:39.675
85PL-066-17-7799NORGE2017-08-28 17:57:52.056
86PL-060-17-3462Tadeusz Woźniak2017-08-28 17:58:06.009
87PL-0296-17-2919Paweł Wiktoria Nowicki2017-08-28 17:58:19.815
88PL-04-17-6943Marian Szklarz2017-08-28 17:58:33.751
89PL-059-17-1905Stanisław Augustyniak2017-08-28 17:58:57.943
90PL-0219-17-9650Mateusz Pawlak2017-08-28 17:59:11.618
91GB-17-V-50116Radosław Piętak2017-08-28 17:59:30.877
92PL-0243-17-7558Janusz Szalkowski2017-08-28 17:59:47.567
93PL-0299-17-1211Krzysztof Kłos2017-08-28 18:00:02.256
94PL-0345-17-9380R-M Bruździńścy2017-08-28 18:00:17.433
95PL-0324-17-5512Gusztyn&Kwolek2017-08-28 18:00:32.143
96PL-0297-17-4750Rafał Czapiewski2017-08-28 18:00:46.032
97PL-0296-17-1077Pati2017-08-28 18:01:02.307
98PL-0296-17-1340Ksawi2017-08-28 18:01:25.936
99PL-076-17-12451Bracia2017-08-28 18:01:55.813
100PL-072-17-6558Mateusz Józef Langer2017-08-28 18:07:13.410
101PL-0299-17-3222-Mariusz Plata2017-08-28 18:11:02.015
102BE-17-2102860Razem z naszymi Gołębiami2017-08-28 18:11:30.465
103PL-0162-17-10711Paulina Nowak2017-08-28 18:11:49.217
104PL-0324-17-5510Gusztyn&Kwolek2017-08-28 18:12:05.648
105PL-0167-17-7164Tomasz Kajdzik2017-08-28 18:12:21.106
106PL-0490-17-73Krzysztof Piątkowski2017-08-28 18:12:38.138
107PL-0370-17-111Robert Bandura2017-08-28 18:12:57.503
108PL-0279-17-6405Stefan Ogrodowski2017-08-28 18:13:12.832
109PL-056-17-1620Zbigniew Oleksiak2017-08-28 18:13:30.178
110PL-0323-17-818Krzysztof Leszczyński2017-08-28 18:13:49.838
111PL-0279-17-3515Stefan Ogrodowski2017-08-28 18:14:06.088
112PL-072-17-905Anna Wieczorek2017-08-28 18:14:21.405
113PL-0239-17-2481Romuald Straszyński2017-08-28 18:14:42.347
114PL-0472-17-841Andrzej Biernat2017-08-28 18:14:59.698
115PL-0172-17-6572Zbigmiew Rurarz2017-08-28 18:15:14.695
116PL-059-17-5465Kazimierz Łokietek2017-08-28 18:15:30.185
117PL-060-17-3823Damrat- Zaniewicz2017-08-28 18:15:44.886
118PL-0418-17-4137Paweł Stolpert2017-08-28 18:16:01.358
119PL-064-17-4013Pienszke - Szpak2017-08-28 18:16:15.881
120PL-078-17-3435ALAN2017-08-28 18:16:38.559
121PL-064-17-8536Łukasz Bojanowski2017-08-28 18:18:25.137
122PL-0472-17-831Andrzej Biernat2017-08-28 18:18:45.186
123PL-0173-17-8974Zbigniew Michalski2017-08-28 18:19:00.232
124PL-084-17-1244Tomasz Kondratowicz&Theo Jensen2017-08-28 18:19:31.289
125PL-055-17-695Tomasz Marian Sment2017-08-28 18:19:52.157
126PL-0239-17-3279Stanisław Olender2017-08-28 18:20:39.474
127PL-066-17-7785Sebastian Adam Połom2017-08-28 18:20:54.558
128PL-076-17-12449Bracia2017-08-28 18:21:13.177
129PL-0299-17-2598OLIMPIJSKA2017-08-28 18:21:34.133
130PL-066-17-7803OLIMPIJSKA2017-08-28 18:22:02.842
131PL-030-17-7626Piotr Sanetra2017-08-28 18:24:19.378
132PL-0123-17-3084Sebastian Smółka2017-08-28 18:24:42.486
133PL-0240-17-911Wacław Zajączkowski2017-08-28 18:24:57.955
134PL-055-17-1100Tomasz Marian Sment2017-08-28 18:25:11.772
135PL-0240-17-816Henryk Turkot2017-08-28 18:25:28.896
136PL-0239-17-2454Romuald Straszyński2017-08-28 18:25:42.465
137PL-056-17-730PIWKO-KUŚ2017-08-28 18:25:55.370
138PL-014-17-14217Monika M2017-08-28 18:26:09.849
139PL-0279-17-6497Stefan Ogrodowski2017-08-28 18:26:22.393
140PL-0481-17-502mig 582017-08-28 18:26:35.397
141PL-085-17-6905Marcin Gronostaj2017-08-28 18:28:34.633
142PL-0243-17-7550Janusz Szalkowski2017-08-28 18:28:52.259
143PL-064-17-4055Pienszke - Szpak2017-08-28 18:29:01.361
144PL-0477-17-4360Jacek Korzeniowski2017-08-28 18:29:09.633
145PL-059-17-457Olszewski Jerzy2017-08-28 18:29:21.472
146PL-0162-17-3115Robert Szkółka2017-08-28 18:29:26.084
147PL-0239-17-3272Stanisław Olender2017-08-28 18:29:34.596
148PL-0240-17-8819Marek & Leszek Szulżycki2017-08-28 18:29:40.316
149PL-064-17-5093Jonas Krók2017-08-28 18:29:53.925
150PL-076-17-8821Team Bank A&E2017-08-28 18:30:05.499
151PL-065-17-2842Gusztyn&Kwolek2017-08-28 18:30:16.054
152PL-0481-17-515mig 582017-08-28 18:30:32.046
153PL-0296-17-2939Paweł Wiktoria Nowicki2017-08-28 18:30:37.712
154PL-0411-17-504Michał Pastuszak2017-08-28 18:30:47.578
155PL-056-17-7034PIWKO-KUŚ2017-08-28 18:30:55.269
156PL-0296-17-2920Paweł Wiktoria Nowicki2017-08-28 18:31:03.760
157PL-0172-17-6561Zbigmiew Rurarz2017-08-28 18:31:15.592
158PL-064-17-4042Pienszke - Szpak2017-08-28 18:31:21.667
159PL-0299-17-2594Tomasz Bobro2017-08-28 18:31:40.811
160PL-04-17-6935Marian Szklarz2017-08-28 18:33:10.620
161PL-0490-17-111Krzysztof Piątkowski2017-08-28 18:33:14.946
162PL-0477-17-5249Ryszard Wójcik2017-08-28 18:33:26.753
163PL-078-17-252Michał Rogalewski2017-08-28 18:33:32.529
164PL-0219-17-616Stanisław Szocik2017-08-28 18:33:44.218
165PL-065-17-2897Gusztyn&Kwolek2017-08-28 18:33:50.608
166PL-060-17-3808Damrat- Zaniewicz2017-08-28 18:34:01.360
167PL-0299-17-492Janusz Schmidt2017-08-28 18:34:07.963
168GB-17-V-50113Radosław Piętak2017-08-28 18:34:17.465
169PL-064-17-4022Pienszke - Szpak2017-08-28 18:34:23.336
170PL-0162-17-3102Robert Szkółka2017-08-28 18:34:35.620
171PL-0240-17-8811Marek & Leszek Szulżycki2017-08-28 18:34:41.117
172PL-078-17-789Dariusz Drawc2017-08-28 18:34:48.642
173PL-0452-17-4074Hubert Ośko2017-08-28 18:34:58.554
174PL-0169-17-2072Rafał Pasoń2017-08-28 18:35:04.795
175PL-0240-17-910Wacław Zajączkowski2017-08-28 18:35:16.194
176DV-09118-17-1325Rafał Czyżewski DE REIGE2017-08-28 18:35:23.558
177PL-060-17-3801Damrat- Zaniewicz2017-08-28 18:35:33.750
178PL-023-17-3107Mariusz Murański2017-08-28 18:35:44.903
179PL-0162-17-2030Jan Zych2017-08-28 18:35:51.886
180PL-0144-17-1802 Czardybon&Kulig2017-08-28 18:36:14.422
181PL-0162-17-10706Paulina Nowak2017-08-28 18:38:01.448
182NOR-015-17-515Gunlaiv Hatland2017-08-28 18:38:07.047
183PL-0172-17-6558Zbigmiew Rurarz2017-08-28 18:38:18.772
184PL-0271-17-5179Wojciech Ziółkowski2017-08-28 18:38:23.178
185PL-059-17-5360Leszek Braszka2017-08-28 18:38:31.874
186PL-0310-17-3325Wojciech Kamiński-Adam Moczulski2017-08-28 18:38:39.881
187PL-076-17-5436CYOLIK2017-08-28 18:38:50.010
188PL-0123-17-3028Sebastian Smółka2017-08-28 18:38:56.355
189PL-076-17-5405CYOLIK2017-08-28 18:39:07.848
190DV-09118-17-1494Rafał Czyżewski DE REIGE2017-08-28 18:39:13.477
191PL-060-17-4040Sekcja Gdynia2017-08-28 18:39:22.613
192PL-065-17-4038Mariusz Mamiński2017-08-28 18:39:35.189
193PL-034-17-5658PIWKO-KUŚ2017-08-28 18:39:50.171
194PL-0324-17-5514Gusztyn&Kwolek2017-08-28 18:40:09.011
195PL-0162-17-3045Janusz Konop2017-08-28 18:40:20.852
196PL-059-17-5483Kazimierz Łokietek2017-08-28 18:40:34.469
197PL-0299-17-924Sebastian Ostoja-Lniski2017-08-28 18:40:47.207
198PL-072-17-886Marian Wieczorek2017-08-28 18:41:00.761
199PL-056-17-1715Zbigniew Oleksiak2017-08-28 18:41:15.295
200PL-092-17-7719Marek Ruszkiewicz2017-08-28 18:41:29.608
201PL-0302-17-7219Kazimierz Lewandowski2017-08-28 18:41:42.352
202PL-0310-17-3322Wojciech Kamiński-Adam Moczulski2017-08-28 18:43:15.922
203PL-056-17-7016PIWKO-KUŚ2017-08-28 18:43:46.248
204PL-056-17-1704Zbigniew Oleksiak2017-08-28 18:44:04.560
205PL-0296-17-1382Krzysztof Gański2017-08-28 18:44:19.481
206PL-060-17-3804Damrat-Wiśniewski2017-08-28 18:44:31.820
207PL-076-17-8844Team Bank A&E2017-08-28 18:44:41.436
208PL-078-17-782Dariusz Drawc2017-08-28 18:44:49.199
209PL-0144-17-1811 Czardybon&Kulig2017-08-28 18:45:10.517
210PL-0324-17-5520Gusztyn&Kwolek2017-08-28 18:45:51.475
211PL-0279-17-3689Stefan Ogrodowski2017-08-28 18:45:57.774
212PL-078-17-785Dariusz Drawc2017-08-28 18:46:05.850
213PL-0169-17-2249Rafał Pasoń2017-08-28 18:46:26.725
214NOR-015-17-522Gunlaiv Hatland2017-08-28 18:46:40.954
215NOR-015-17-508Gunlaiv Hatland2017-08-28 18:46:48.376
216PL-078-17-778Dariusz Drawc2017-08-28 18:47:00.570
217PL-0244-17-5222Grzegorz Dietrich2017-08-28 18:47:08.758
218PL-0272-17-9355Mariusz Porowski2017-08-28 18:47:21.025
219PL-078-17-4816Michał Lasota2017-08-28 18:47:36.776
220PL-055-17-7039Razem z naszymi Gołębiami2017-08-28 18:47:46.686
221PL-066-17-7796Michał Bobro2017-08-28 18:49:10.995
222PL-0279-17-3800Stefan Ogrodowski2017-08-28 18:49:16.309
223PL-072-17-889Marian Wieczorek2017-08-28 18:49:31.737
224PL-059-17-1902Stanisław Augustyniak2017-08-28 18:49:36.114
225PL-0244-17-3016Sławomir Wierzbicki2017-08-28 18:49:50.867
226PL-078-17-4938Marcin Porwicki2017-08-28 18:50:04.212
227PL-0296-17-5730Juliusz Pelowski2017-08-28 18:50:09.360
228GB-17-V-50111Radosław Piętak2017-08-28 18:50:19.772
229PL-0296-17-5731Juliusz Pelowski2017-08-28 18:50:26.023
230PL-076-17-8846Team Bank A&E2017-08-28 18:50:33.174
231PL-0140-17-3063Tomasz Nawrot2017-08-28 18:50:42.771
232PL-0172-17-6570Zbigmiew Rurarz2017-08-28 18:50:49.367
233PL-0490-17-4127Przemysław Wiktorowicz2017-08-28 18:51:04.902
234PL-0211-17-8901Kamil Jaworski2017-08-28 18:51:11.700
235PL-035-17-3418R & G Bogucki2017-08-28 18:51:21.369
236PL-034-17-5614PIWKO-KUŚ2017-08-28 18:51:27.666
237PL-0239-17-3210Stanisław Olender2017-08-28 18:51:37.179
238PL-056-17-1694Zbigniew Oleksiak2017-08-28 18:51:44.737
239PL-0272-17-7723Jan Gala2017-08-28 18:51:53.299
240PL-059-17-5368Leszek Braszka2017-08-28 18:52:04.502
241PL-098-17-6403Boski2017-08-28 18:53:28.393
242PL-0425-17-9454Mariusz Graś ( DLA GRAŻYNKI )2017-08-28 18:53:35.577
243PL-0370-17-131Robert Bandura2017-08-28 18:53:43.712
244PL-092-17-7715Marek Ruszkiewicz2017-08-28 18:53:55.012
245PL-0370-17-132Robert Bandura2017-08-28 18:54:02.284
246PL-0144-17-1807 Czardybon&Kulig2017-08-28 18:54:09.801
247PL-0272-17-9356Mariusz Porowski2017-08-28 18:54:17.464
248PL-072-17-6563Mateusz Józef Langer2017-08-28 18:54:24.479
249PL-035-17-3411R & G Bogucki2017-08-28 18:54:30.893
250PL-0299-17-1213Krzysztof Kłos2017-08-28 18:54:38.635
251PL-0477-17-5226Ryszard Wójcik2017-08-28 18:54:44.665
252PL-064-17-8524Łukasz Bojanowski2017-08-28 18:54:54.236
253PL-0296-17-5732Juliusz Pelowski2017-08-28 18:54:59.720
254PL-0299-17-2599Tomasz Bobro2017-08-28 18:55:08.346
255PL-0167-17-7079Tomasz Kajdzik2017-08-28 18:55:13.999
256PL-072-17-906Marian Wieczorek2017-08-28 18:55:22.704
257PL-0244-17-5242Grzegorz Dietrich2017-08-28 18:55:29.259
258PL-055-17-1004Tomasz Marian Sment2017-08-28 18:55:45.541
259PL-0272-17-7717Jan Gala2017-08-28 18:55:51.841
260PL-0102-17-8531Mariusz Porowski2017-08-28 18:55:59.791
261PL-059-17-427Olszewski Jerzy2017-08-28 18:57:25.627
262PL-016-17-1007Maciej Łysionek2017-08-28 18:57:35.257
263DV-09118-17-1380Rafał Czyżewski DE REIGE2017-08-28 18:57:46.249
264PL-056-17-1719Zbigniew Oleksiak2017-08-28 18:57:51.073
265PL-0134-17-14883Grzegorz Katlewski2017-08-28 18:57:59.081
266PL-0305-17-10511Olgierd Rusinek2017-08-28 18:58:05.312
267PL-0162-17-3110Robert Szkółka2017-08-28 18:58:12.099
268PL-016-17-342Marcin Książek2017-08-28 18:58:19.656
269PL-0279-17-3691Stefan Ogrodowski2017-08-28 18:58:28.433
270PL-059-17-4521Jerzy Metera2017-08-28 18:58:34.688
271PL-0239-17-3206Stanisław Olender2017-08-28 18:58:43.732
272PL-0418-17-4103Paweł Stolpert2017-08-28 18:58:49.859
273PL-0299-17-491Janusz Schmidt2017-08-28 18:58:57.288
274PL-078-17-9177Łukasz 0782017-08-28 18:59:05.613
275PL-064-17-8534Łukasz Bojanowski2017-08-28 18:59:16.545
276PL-023-17-3110Mariusz Murański2017-08-28 18:59:22.060
277DV-09118-17-1489Rafał Czyżewski DE REIGE2017-08-28 18:59:32.025
278PL-072-17-887Marian Wieczorek2017-08-28 18:59:37.692
279PL-055-17-7035Razem z naszymi Gołębiami2017-08-28 18:59:48.670
280PL-055-17-7040Razem z naszymi Gołębiami2017-08-28 18:59:58.088
281PL-098-17-6402Boski2017-08-28 19:00:04.471
282PL-076-17-2102Władysław Chomko2017-08-28 19:01:24.363
283PL-085-17-6919Marcin Gronostaj2017-08-28 19:01:38.922
284PL-0162-17-2029Jan Zych2017-08-28 19:01:49.594
285PL-070-17-1297 Krók2017-08-28 19:02:06.742
286PL-0299-17-822Sebastian Ostoja-Lniski2017-08-28 19:02:18.165
287PL-030-17-7609Piotr Sanetra2017-08-28 19:02:31.349
288PL-078-17-780Dariusz Drawc2017-08-28 19:02:39.565
289PL-0472-17-843Andrzej Biernat2017-08-28 19:02:47.686
290PL-0299-17-2582Sebastian Adam Połom2017-08-28 19:02:54.544
291PL-060-17-3810Damrat- Zaniewicz2017-08-28 19:03:02.952
292PL-055-17-1086Tomasz Marian Sment2017-08-28 19:03:10.980
293PL-0219-17-629Stanisław Szocik2017-08-28 19:03:16.798
294PL-0240-17-901Wacław Zajączkowski2017-08-28 19:03:25.891
295PL-076-17-2152Władysław Chomko2017-08-28 19:03:33.978
296PL-0162-17-10719Paulina Nowak2017-08-28 19:03:40.506
297PL-066-17-7849Michał Bobro2017-08-28 19:03:46.675
298PL-0360-17-8901Mateusz Wałęsa2017-08-28 19:03:56.999
299PL-084-17-1234Tomasz Kondratowicz&Theo Jensen2017-08-28 19:04:11.135
300PL-016-17-5642Bakłarzewiacy J C2017-08-28 19:04:22.182
301PL-056-17-1730Zbigniew Oleksiak2017-08-28 19:04:27.879
302PL-064-17-2299Marcin Horodziejko2017-08-28 19:05:43.968
303PL-0299-17-1804Marcin Lorek2017-08-28 19:05:48.675
304PL-0134-17-14884Grzegorz Katlewski2017-08-28 19:05:56.620
305PL-0239-17-2460Romuald Straszyński2017-08-28 19:06:02.490
306PL-059-17-5439Ryszard2017-08-28 19:06:09.489
307PL-014-17-14213Monika M2017-08-28 19:06:16.956
308PL-0425-17-1827Grzegorz Rybarczyk2017-08-28 19:06:24.511
309PL-0296-17-1312Krzysztof Gański2017-08-28 19:06:33.777
310PL-076-17-5213Kacper2017-08-28 19:06:48.597
311PL-0425-17-1828Grzegorz Rybarczyk2017-08-28 19:06:52.621
312PL-0296-17-1176Pati2017-08-28 19:06:59.977
313PL-0239-17-3280Marcin Książek2017-08-28 19:07:06.434
314PL-0272-17-7725Jan Gala2017-08-28 19:07:19.447
315PL-0272-17-7516Mariusz Porowski2017-08-28 19:07:24.139
316PL-060-17-3813Damrat- Zaniewicz2017-08-28 19:07:33.228
317PL-0169-17-2063Rafał Pasoń2017-08-28 19:07:38.867
318PL-0167-17-7097Tomasz Kajdzik2017-08-28 19:07:49.684
319PL-0169-17-2079Rafał Pasoń2017-08-28 19:07:55.287
320PL-017-17-7630Zbigniew Czuba2017-08-28 19:08:11.632
321PL-0472-17-835Andrzej Biernat2017-08-28 19:08:15.375
322PL-04-17-6945Marian Szklarz2017-08-28 19:09:41.953
323PL-065-17-4035Mariusz Mamiński2017-08-28 19:09:46.367
324PL-0144-17-1809 Czardybon&Kulig2017-08-28 19:09:56.870
325PL-064-17-4011Pienszke - Szpak2017-08-28 19:10:03.445
326PL-078-17-3434ALAN2017-08-28 19:10:10.323
327PL-060-17-3815Damrat- Zaniewicz2017-08-28 19:10:18.823
328PL-072-17-6582Mateusz Józef Langer2017-08-28 19:10:24.772
329PL-060-17-3821Damrat- Pysia2017-08-28 19:10:34.896
330PL-0167-17-7130Tomasz Kajdzik2017-08-28 19:10:42.381
331PL-056-17-1714Zbigniew Oleksiak2017-08-28 19:10:51.137
332PL-059-17-1620J.R2017-08-28 19:10:55.986
333PL-013-17-7180Mirosław Mazurek2017-08-28 19:11:13.438
334PL-0425-17-1833Grzegorz Rybarczyk2017-08-28 19:11:19.245
335PL-0360-17-8902Mateusz Wałęsa2017-08-28 19:11:28.964
336PL-060-17-3805Damrat- Zaniewicz2017-08-28 19:11:35.504
337PL-0172-17-6559Zbigmiew Rurarz2017-08-28 19:11:45.491
338PL-060-17-3829Damrat- Pysia2017-08-28 19:11:50.218
339PL-035-17-3420R & G Bogucki2017-08-28 19:11:59.849
340PL-0195-17-3207Marek Konderak2017-08-28 19:12:06.040
Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone