Lista gołębi zakoszowanych na lot:
lot zimowy nr 08 Miejsce wypuszczenia: Sasino Odległość: 55.0 km Czas wypuszczenia: 2018-01-27 10:20
Lista odświeża się automatycznie co 40 sekund.
Lp. Numer gołębia Drużyna Data
1PL-059-17-6850Krzysztof Klamrowski-A2018-01-27 07:26:08.902
2PL-056-17-730PIWKO-KUŚ-A2018-01-27 07:26:23.465
3PL-0279-17-3691Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:26:33.154
4PL-023-17-3107Mariusz Murański-A2018-01-27 07:26:45.634
5PL-0477-17-4342Jacek Korzeniowski2018-01-27 07:26:57.665
6PL-059-17-5460GRONOSTAJ- KOZIOŁ- A2018-01-27 07:27:09.029
7BE-17-2102860Razem z naszymi Gołębiami-A2018-01-27 07:27:24.178
8PL-0244-17-3017Sławomir Wierzbicki2018-01-27 07:27:36.999
9PL-0279-17-3800Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:27:50.023
10PL-0477-17-4360Jacek Korzeniowski2018-01-27 07:28:03.509
11PL-064-17-8541Łukasz Bojanowski2018-01-27 07:28:16.324
12PL-0296-17-2939Paweł Wiktoria Nowicki-A2018-01-27 07:28:37.561
13PL-0279-17-3698Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:28:49.199
14PL-0296-17-1176Jan Bochenczak-A2018-01-27 07:29:10.619
15PL-064-17-4005Piotr Sanetra-A2018-01-27 07:29:23.856
16PL-0162-17-3110Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:29:35.363
17PL-04-17-6935Marian Szklarz-A2018-01-27 07:29:47.648
18PL-016-17-5642Bakłarzewiacy J C-A2018-01-27 07:30:01.167
19PL-0279-17-6405Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:30:12.143
20PL-056-17-7021PIWKO-KUŚ-A2018-01-27 07:30:24.910
21PL-0426-17-12284Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:30:36.940
22PL-066-17-7849Michał Bobro-A2018-01-27 07:30:48.173
23PL-0299-17-491Janusz Schmidt-A2018-01-27 07:31:01.716
24PL-0345-17-9360R-M Bruździńścy2018-01-27 07:31:17.167
25PL-076-17-5436CYOLIK2018-01-27 07:35:55.106
26PL-0490-17-18Krzysztof Piątkowski2018-01-27 07:36:09.710
27PL-0299-17-2582Sebastian Adam Połom-A2018-01-27 07:36:19.866
28PL-055-17-7040Razem z naszymi Gołębiami-A2018-01-27 07:36:30.586
29PL-0296-17-1774Juliusz Pelowski2018-01-27 07:36:42.552
30PL-0490-17-4127Przemysław Wiktorowicz2018-01-27 07:36:54.981
31PL-0296-17-5732Juliusz Pelowski2018-01-27 07:37:06.519
32PL-059-17-1620J.R2018-01-27 07:37:19.390
33PL-04-17-6945Marian Szklarz-A2018-01-27 07:37:32.369
34PL-0296-17-2919Paweł Wiktoria Nowicki-A2018-01-27 07:37:44.817
35PL-060-17-4040Sekcja Gdynia2018-01-27 07:37:58.038
36PL-0162-17-2056Jan Zych-A2018-01-27 07:38:11.349
37PL-078-17-4938Marcin Porwicki-A2018-01-27 07:38:24.523
38PL-072-17-6582Mateusz Józef Langer2018-01-27 07:38:39.941
39PL-0162-17-3006Janusz Konop-A2018-01-27 07:38:53.943
40PL-016-17-1007Maciej Łysionek2018-01-27 07:39:05.436
41PL-0296-17-1382Krzysztof Gański2018-01-27 07:39:17.102
42PL-066-17-7848NORGE-A2018-01-27 07:39:32.426
43PL-055-17-1226Tomasz Marian Sment-A2018-01-27 07:39:45.000
44PL-059-17-4501Jerzy Metera-A2018-01-27 07:39:55.951
45PL-0279-17-3515Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:40:08.447
46PL-072-17-6563Mateusz Józef Langer2018-01-27 07:40:21.329
47PL-060-17-3460Tadeusz Woźniak-A2018-01-27 07:40:33.235
48PL-0299-17-2598OLIMPIJSKA-A2018-01-27 07:40:46.906
49PL-070-17-1297 Krók2018-01-27 07:40:59.522
50PL-0299-17-2600Tomasz Bobro-A2018-01-27 07:41:13.262
51PL-0299-17-2589Sebastian Adam Połom-A2018-01-27 07:41:26.857
52PL-0490-17-73Krzysztof Piątkowski2018-01-27 07:47:36.414
53PL-0219-17-629Stanisław Szocik2018-01-27 07:47:50.947
54PL-0272-17-9418Grzegorz Lazarowski2018-01-27 07:48:01.446
55PL-0162-17-10706Paulina Nowak2018-01-27 07:48:12.392
56PL-066-17-7799Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:48:24.614
57PL-023-17-3103Mariusz Murański-A2018-01-27 07:48:36.359
58PL-078-17-4816Tomasz Kantorowicz-A2018-01-27 07:48:49.142
59PL-0272-17-9356Mariusz Porowski2018-01-27 07:49:01.034
60PL-0279-17-6497Stefan Ogrodowski-A2018-01-27 07:49:12.445
61PL-030-17-7609Piotr Sanetra-A2018-01-27 07:49:24.469
62PL-0172-17-6558Zbigmiew Rurarz-A2018-01-27 07:49:35.301
63PL-0299-17-3211Mariusz Plata-A2018-01-27 07:49:47.700
64PL-055-17-695Tomasz Marian Sment2018-01-27 07:50:01.065
65PL-059-17-5360Leszek Braszka-A2018-01-27 07:50:12.740
66PL-059-17-5368Leszek Braszka-A2018-01-27 07:50:25.091
67PL-0239-17-3210Stanisław Olender2018-01-27 07:50:38.093
68PL-066-17-7803OLIMPIJSKA-A2018-01-27 07:50:51.781
69PL-064-17-2299Marcin Horodziejko2018-01-27 07:51:04.603
70PL-0296-17-5717Juliusz Pelowski2018-01-27 07:51:17.451
71PL-0296-17-5730Juliusz Pelowski2018-01-27 07:51:29.117
72PL-0477-17-4331Jacek Korzeniowski2018-01-27 07:51:39.776
73PL-034-17-5614PIWKO-KUŚ-A2018-01-27 07:51:51.931
Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone