Regulamin:

WG KOSAKOWO REGULAMIN NA SEZON 2019

 

Organizator-MACIEJ WŁUDZIK

81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/2

 

1.   Gołębie proszę zgłaszać telefonicznie do Macieja Włudzik nr tel. kom: 503-164-320 lub dokonać rejestracji na stronie.

2.   Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość drużyn lub gołębi z roku 2019 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika. Drużyna liczy 6 sztuk gołębi z czego 3 pierwsze z lotu liczone są do mistrzostwa.

3.   Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxoviroze (podajemy nazwę i serie szczepionki).Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4.   Opłata zgłoszeniowa(zaliczka) wynosi 300zł od drużyny lub od zgłoszonych gołębi w terminie od 01-10-2018  na nr konta 95 8351 0003 0015 5667 3000 0010 Aleksandra Włudzik 81-198 Kosakowo tytułem gołąb 2019 ,lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi

5.   W dniu dostarczenia gołębia staje się on własnością organizatora WG KOSAKOWO.

6.   Termin przyjmowania gołębi od  01.04.2019 do 30.05.2019r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 30.05.2018r. Gołąb powinien posiadać kartę własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu.

7.   Pełna obsada gołębnika wynosi  - 530 sztuk.

8.   Opłata za drużynę wynosi 2100 zł. Opłata za pojedyńcze gołębie wynosi 380 zł.

9.   Gołębie odbędą kilka lotów treningowych od 3 do 60 km i 5-9 lotów konkursowych od 90 do 420 km. Loty mogą ulec zmianie.

10.   Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem własnym. Przy towarzystwie gołębi kolegów z mojego i innych oddziałów.

11.   Gołębie będą koszowane komisyjnie poprzez komisje dwu-trzy osobową. Chętnie widziani są uczestnicy WG KOSAKOWO.

12.   Loty gołębi będzie można śledzić na stronie internetowej WG KOL. KOSAKOWO

13.   Mistrzowstwo będzie wyliczone z sumy prędkości gołębia z wszystkich lotów konkursowych dotyczy to mistrzostwa AS i mistrzowstwa DRUŻYNOWEGO.

WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI. SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00 (NIE DOTYCZY LOTU FINAŁOWEGO) ,JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJĘ SIĘ 50% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT. 

14. Wszyskie mistrzowstwa do kategori AS i DRUŻYNA będą liczone od odległosci 90 km.

15.  NAGRODY  Z  LOTÓW  KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 100 KM OPRÓCZ LOTU MAŁEGO FINAŁU I LOTU FINAŁOWRGO.

 

NAGRODY PRZY OPŁACENIU 500 GOŁĘBI


3 LOTY PO WYŻEJ 100 KM NIE DOTYCZY MAŁEGO FINAŁU I FINAŁU

1) 500 zł

2) 400 zł

3) 300 zł

LOT MAŁY FINAŁ

1) 800 zł

2) 700 zł

3) 600 zł

4) 500 zł

5) 400 zł

LOT FINAŁOWY

1) 8000 zł + PUCHAR

2) 5000 zł + PUCHAR

3) 4000 zł + PUCHAR

4) 3000 zł

5) 2000 zł

6) 1000 zł

7) 1000 zł

8) 1000 zł

9) 1000 zł

10) 1000 zł

11-20) 500 zł

21-30) 400 zł

MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE

1) 10000 zł + PUCHAR

2) 7000 zł   + PUCHAR

3) 5000 zł   + PUCHAR

4) 4000 zł

5) 3000 zł

6) 2000 zł

7-10) 1000 zł

11-20) 500 zł

MISTRZOWSTWO AS (LOTNIK)

1) 4000 zł + PUCHAR

2) 3000 zł + PUCHAR

3) 2000 zł + PUCHAR

4) 1000 zł

5) 1000 zł

NAGRODY MOGĄ ULEC ZMIANIE

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH,KTÓRE ODPROWADZA ORGANIZATOR.

16.   Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, to 120zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50%  na 50%- między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł . Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem ,gołąb zostaje do mojej dyspozycji.

17.   Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez GABINET WETERYNARYJNY lek. wet. Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3 w Kosakowie.

18.   W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firmy CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI,LEŚNA DOLINA,DE REIGER, TJW oraz karmy GOLD WINGS.

19.   GOŁĘBIE KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY KARTY WŁASNOŚCI i  RODOWODU NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W NAGRODACH . PO LOTACH GOŁĘBIE BEZ RODOWODÓW PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I NIE BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJĘ.

 

LOT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ OD 320 DO 420 KM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„GOŁĘBNIK KOLEŻEŃSKI 2017/18 – Maciej Włudzik”

MISTRZOSTWA MŁODYCH GOŁĘBI 2018 ROK

Organizator-MACIEJ WŁUDZIK

81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/2

POD PATRONATEM Centrum Zdrowia

1. Gołębie proszę zgłaszać telefonicznie do Macieja Włudzik.

nr tel. kom: 503-164-320

nr tel. stacjonarny : 58 732 50 61 lub dokonać rejestracji na stronie.

2. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość gołębi z roku 2018 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika

3. Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxoviroze (podajemy nazwę i serie szczepionki).Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4..Opłata zgłoszeniowa(zaliczka) wynosi 100zł w terminie od 01-01-2018  na nr konta 95835100030015566730000010 Aleksandra Włudzik 81-198 Kosakowo tytułem gołąb 2018 ,lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi.

Proszę o rzetelne i dokładne wypisanie danych.

Druga część wpłaty w dniu dostarczenia gołębia.

5. W dniu dostarczenia gołębia staje się on współwłasnością organizatora.

6. Termin przyjmowania gołębi to od  26.03.2018 do  20.05.2018r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinie pići jeść samodzielnie.Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 30.05.2018r. Gołąb powinien posiadać kartę  własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu

7. Pełna obsada gołębnika wynosi  - 530 sztuk.

8. Opłata za opiekę ,karmienie,lotowanie i na nagrody wynosi - sezon 2018 opłata 360 zł.

9. Gołębie odbędą kilka lotów treningowych od 3 do 60 km i 5-9 lotów konkursowych . Loty mogą ulec zmianie.

10. Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem własnym . Przy towarzystwie gołębi kolegów z mojego i innych oddziałów.

11. Gołębie będą koszowane komisyjnie przez komisje trzy osobową .

12. Loty gołębi będzie można śledzić na stronach internetowej WG KOL. KOSAKOWO

    --------       NAGRODY DOTYCZĄ SEZONU 2017 SEZON 2018 PATRZ NA KOŃCU. ---------

13. NAGRODY  Z  LOTÓW  KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 90KM OPRUCZ LOTU MAŁEGO FINAŁU I LOTU FINAŁOWRGO .

SEZON  2017

TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE -PLANOWANE 3 LOTY                           

1-500

2-400

3-300

UWAGA!  GOŁĘBI W EDYCJI 2017 W PEŁNYCH OPŁATACH ZOSTAŁO PRZYJĘTYCH 452 SZT NIE LICZYMY GOŁĘBI DARMOWYCH ( WYGRANE W EDYCJI 2016) I GOŁĘBI NA CELE CHARYTATYWNE. CZYLI PULA NAGRÓD MAŁĘGO , DUŻEGO FINAŁU i LOTNIKI ZOSTAJE POMIEJSZONA O 10 %

MAŁY FINAŁ (przy obsadzie 500 gołebi)

1-2000+DARMOWE MIEJSCE NA GOŁEBIA W SEZONIE 2018

2 1500+ ---------------\\-----------------------------------------

3-1000+-----------------\\----------------------------------------

4- 600 +------------------\\---------------------------------------                                                                                     

5-10  -400                                                                                  

11-20 -300                                                                                 

 

NAGRODY Z LOTU FINAŁOWEGO ( przy spełnieniu wszystkich warunków i opłaceniu 500 gołębi)
1-11000 + NAGRODA SPONSOROWANA  firma CZG-VET-ANIMAL
2- 6000  + NAGRODA SPONSOROWANA  firma CZG-VET-ANIMAL  
3- 3500  + NAGRODA SPONSOROWANA  firma CZG-VET-ANIMAL
4- 2500  + NAGRODA SPONSOROWANA
5-1500   + MIEJSCE NA JEDNEGO GOLĘBIA W SEZONIE 2018
6-1200   + MIEJSCE NA JEDNEGO GOLĘBIA W SEZONIE 2018
7-1000   +MIEJSCE NA JEDNEGO GOŁĘBIA W  SEZONIE 2018
8-700
9-600
10-15-500
16-30-400
31-45-300

NAJLEPSZE LOTNIKI:  LICZONY PREDKOŚCIĄ Z WSZYSTKICH LOTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WG. z ODLEGŁOŚCI OD 90KM

1-  4000 + NAGRODA SPONSOROWANA firmy DE REIGER

2-  2000 + NAGRODA SPONSOROWANA firmy DE REIGER

3-  1500 + NAGRODA SPONSOROWANA firma LEŚNA DOLINA

4-  1200 + NAGRODA SPONSOROWANA   firma LEŚNA DOLINA

5-  1000 + NAGRODA SPONSOROWANA   firma LEŚNA DOLINA

6-20- 500

 ----------------------------  NAGRODY MOGĄ ULEC ZMIANIE.------------------------------------------

 

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH,KTÓRE ODPROWADZA ORGANIZATOR.

14.  Nagrody sponsorowane – niespodzianki  ufundują  firmy:

CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI, GOLD WINGS,LEŚNA DOLINA,DE REIGER i ORGANIZATOR.


15. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, to 120zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50%  na 50%- między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł . Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem ,gołąb zostaje do mojej dyspozycji..

16. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 21 dni od ostatniego lotu.

17. Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez ODDZIAŁ Centrum Zdrowia Gołębi – GABINET WETERYNARYJNY lek. wet. Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3 w Kosakowie.

18. W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firmy CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI,PRIMA LEŚNA DOLINA,DE REIGERoraz karmy     GOLD WINGS i PRIMA

19. GOŁĘBIE KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY KARTY WŁASNOŚCI i  RODOWODU NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W NAGRODACH . PO LOTACH GOŁĘBIE BEZ RODOWODÓW PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I NIE BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJĘ.

 20. WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI.SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00,JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJE SIĘ 50% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT.
LOTNIK WILICZONY BĘDZIE Z SUMY PRĘDKOŚCI Z WSZYSTKICH LOTÓW KONKURSOWYCH.        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     REGULAMIN NA SEZON 2018  
- WPROWADZAMY MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE 3/5
- PO OSTATNICH LOTACH TRENINGOWYCH OBLOTY WOKOŁO GOŁĘBNIKA BĘDĄ OGRANICZONE DO MINIMUM A GOŁĘBIE BĘDĄ ODBYWAŁY DWA LOTY KONKURSOWE W TYGODNIU JEŚLI POZWOLĄ NA TO WARUNKI POGODOWE 
1LOT 100 KM
2LOT  90KM
3LOT 135KM
4LOT  90KM
5LOT 175KM
6LOT 90KM
7 MAŁY FINAŁ 220KM
8LOT 90KM
9 FINAŁ OD 320-420KM
ODLEGŁOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE.
-OPŁATA ZA UDZIAŁ NA WG W SEZONIE 2018 WYNOŚI 360 ZŁ ZA GOŁEBIA W TYM OPIEKA WYŻYWIENIE CAŁY PROGRAM LOTOWY I FUNDUSZ NAGRODOWY KTÓRY WYNIEŚIE 100 000 ZŁ.PRZY OBSADZIE 500 GOŁĘBI.
- NAGRODY
UWAGA W SEZONIE 2018 ZOSTAŁO PRZYJETYCH 437 SZT. DO PULI NAGRODOWEJ NIE WCHODZĄ GOŁĘGIE CHARYTATYWNE , WYLOSOWANE, I GRATISOWE. PULA NAGRÓD ZOSTAJE WYLICZONA Z 397 GOŁĘBI
LOTY OD 100KM BEZ MAŁĘGO FINAŁU I FINAŁU PRZY 500 OPŁACONYCH GOŁĘBIACH
1 - 700
2 - 600
3 - 500
MAŁY FINAŁ
1- 2000
2- 1000
3-  600
4-  500
5 do 20 - 400
FINAŁ
1- 11000
2-  6000
3-  4000
4-  3000
5-  2000
6-  1200
7-  1000
8-    700
9-    700
10-  700
11 do 40 - 500
LOTNIK- AS-
1- 4000
2- 2500
3- 2000
4- 1200
5 -  700
6 do 20 - 500
DRUŻYNA
1-10000
2- 5000
3- 4000
4- 3000
5- 2000
6 DO 10 - 500
 ORAZ NAGRODY SPONSOROWANE.OD NAGRÓD ODLICZAMY 10% PODATKU.
 NAGRODY I ILOŚC NAGÓD MOGĄ ULAC ZMIANIE
- RESZTA POZOSTAJE TAK JAK W SEZONIE 2017 .

\  

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone