Wyniki lotu 2019:

test Miejsce wypuszczenia: kosakwo Odległość: 2.0 km Czas wypuszczenia: 2019-07-15 07:52
Lista odświeża się automatycznie co 40 sekund.
Error: Cannot create object
Lp. Numer gołębia Drużyna Data Prędkość [m/min]