Regulamin:

WG KOSAKOWO REGULAMIN NA SEZON 2021

 

Organizator-MACIEJ WŁUDZIK

81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/2

 

1.   Gołębie proszę zgłaszać telefonicznie do Macieja Włudzik nr tel. kom: 503-164-320 lub dokonać rejestracji na stronie.

2.   Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość drużyn lub gołębi z roku 2021 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika. Drużyna liczy 7 sztuk gołębi z czego 3 pierwsze z lotu liczone są do mistrzostwa.

3.   Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxowiroze i wysłane najprędzej 7-10 dni po szczepieniu (podajemy nazwę i serie szczepionki).Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4.   Opłata zgłoszeniowa(zaliczka) wynosi 500zł od drużyny lub od zgłoszonych gołębi .Termin  wpłaty od  trzech tygodni od zgłoszenia.  na nr konta 95 8351 0003 0015 5667 3000 0010 Aleksandra Włudzik 81-198 Kosakowo tytułem gołąb 2021 , konto euro IBEN:PL SWIFT GBWCPLPP 22 8351 0003 0026 0231 2000 0010 lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi

5.   W dniu dostarczenia gołębia staje się on własnością organizatora WG KOSAKOWO.

6.   Termin przyjmowania gołębi od  01.04.2021 do 01.06.2021r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 15.06.2021r. Gołąb powinien posiadać kartę własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu.

7.   Pełna obsada gołębnika wynosi  - 730 sztuk.

8.   Opłata za drużynę  7 sztuk wynosi 2300 zł (329zł za gołębia). Opłata za pojedyńcze gołębie wynosi 350 zł.

9.   Gołębie odbędą kilka lotów treningowych od 3 do 60 km i 5-9 lotów konkursowych od 90 do 300 km,final od 360 do 500. W RAZIE SPRZYJAJĄYCH WARUNKÓW PRZY DOBRYM KIERUNKU WIATRU I TEMPERATURZE PRZY ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI GOŁĘBI minimum 350 szt LOT Z MUNSTER 580 KM LUB SOLTAU 600 KM.

10.   Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem własnym. Przy towarzystwie gołębi kolegów z mojego i innych oddziałów.

11.   Gołębie będą koszowane komisyjnie poprzez komisje dwu-trzy osobową. Chętnie widziani są uczestnicy WG KOSAKOWO.

12.   Loty gołębi będzie można śledzić na stronie internetowej WG KOL. KOSAKOWO

13.   Mistrzowstwo będzie wyliczone z sumy prędkości gołębia z wszystkich lotów konkursowych dotyczy to mistrzostwa AS i mistrzowstwa DRUŻYNOWEGO.

WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI. SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00 (NIE DOTYCZY LOTU FINAŁOWEGO) ,JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJĘ SIĘ 50% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT. LOT FIMALOWY ZAKOŃCZYMY GDY ZAMELDUJE SIĘ 50% GOŁĘBI LUB BĘDZIE TRAWŁ 100KM  na 1 DZIEŃ.CZYLI LOT 500KM 5 DNI. LOT 501 -600 TRWA 6 DNI

W razie awari systemu i niemożliwości ustalenia kolejności gołębi lot taki nie będzie liczony do mistrzostwa a lot finałowy zostanie powtórzony.

 

14. Wszyskie mistrzowstwa do kategori AS i DRUŻYNA będą liczone od odległosci 90 km.

15.  NAGRODY  Z  LOTÓW  KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 100 KM OPRÓCZ LOTU MAŁEGO FINAŁU I LOTU FINAŁOWRGO.

 NAGRODY PRZY OPŁACENIU 680 GOŁĘBI pula 125 600 

DRUGA WERSJA NAGRÓD Z PRZYJETYCH GOŁEBI W SAZONIE 2021 nie wliczamy gołębi charytatywnych i darmowych z sezonu 2020 pula wynisi 101 500


3 LOTY POWYŻEJ 100 KM NIE DOTYCZY MAŁEGO FINAŁU I FINAŁU

1) 600 zł + MEDAL        1) 500 zł + medal

2) 500 zł + MEDAL        2) 400 zł  +medal

3) 400 zł + MEDAL        3) 300 zł + madal

4-5) 300 zł

kwota nagród 6 300 zł    kwota 3 600zł

                                  

 

LOT MAŁY FINAŁ 290-300 KM

1)  2000 zł + PUCHAR          1) 1500 ZŁ+ PUCHAR

2)  1500 zł + PUCHAR          2) 1000 ZŁ +PUCHAR

3)  1000 zł + PUCHAR          3) 700  ZŁ + PUCHAR

4)  700 zł                              4) 600 ZŁ

5)  600 zł                              5) 500 ZŁ

6-10)  400 zł                        6-10) 300 ZŁ

11-20) 300zł

kwota nagród 10 800 zł      Kwota 5 100zł

LOT FINAŁOWY 360-600 KM

1) 12000 zł + PUCHAR        1) 10000+ puchar

2) 8000 zł + PUCHAR          2) 7000  + puchar

3) 6000 zł + PUCHAR          3) 6000  + puchar

4) 4000 zł                            4) 4000

5) 3000 zł                            5) 2000   

6) 2000 zł                            6) 1500

7) 1000 zł                            7) 1000

8) 1000 zł                            8) 900

9) 1000 zł                            9) 800

10)1000 zł                        10)  700

11-20) 500 zł               11-20) 400

21-40) 400 zł               21-30) 300

kwota nagród 52 000 zł      kwota 40 800 zł

MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE

1) 8000 zł   + PUCHAR

2) 7000 zł   + PUCHAR

3) 6000 zł   + PUCHAR

4) 5000 zł 

5) 4000 zł 

6) 3000 zł 

7) 2000 zł 

8) 2000 zł 

9) 1000 zł 

10)1000zł 

kwota nagród 39 000 zł

MISTRZOWSTWO AS (LOTNIK)

1) 4000 zł + PUCHAR         1) 3000 zł+ puchar

2) 3000 zł + PUCHAR         2) 2000 zł+ puchar

3) 2000 zł + PUCHAR         3) 1500 zł+ puchar

4) 1500 zł                           4) 1000 zł+ puchar

5) 1000 zł                           5)  500zł

6-10) 500 zł                  6-10) 300zł

kwota nagród 14 000 zł        kwota 9 500zł

PLUS NAGRODY SPONSOROWANE.

 

                                                     TYPOWANY ( lot finałowy )

1) 2000 zł

2) 1000 zł

3) 500 zł

(  KAŻDA DRUŻYNA SKŁADAJĄC SIĘ Z SIEDMIU GOŁĘBI ZAZNACZA JEDNEGO TYPA . GOŁĘBIA TYPOWNEGO ZAZNACZAMY PODCZAS DOSTARCZENIA NA WG . TYP NIE ULEGA ZMIANIE .TYP BIERZE UDZIAŁ W KAŻDEJ RYWALIZACJI NA WG.

NAGRODY WYPŁACAMY PO ZAKOŃCZENIU LOTU W RYWALIZACJI AS I DRUŻYNA INNE NAGRODY WYPŁACAMY OD RAZU .

 NAGRODY NIEWYPŁACONE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH OPŁAT CZY BRAKU DOKUMĘTACJI DO GOŁĘBI  PRZECHODZĄ NA NASTĘPNY SEZON I BĘDĄ PRZEZNACZONE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU. GOŁĘBIE TE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ WG I BYŁY WŁAŚCICIEL TRACI WSZYSTKIE PRAWA DO NAGRÓD I GOŁĘBI.

 

MNIEJSZA OBSADA GOŁĘBI SPOWODUJE ZMIANĘ PULI NAGRÓD - DOTYCZT TO GŁÓWNIE NAGRÓD Z LOTU FINAŁOWEGO I KLSAYFIKACJI AS. MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE POZOSTAJE BEZ ZMIAN. PEŁNA OBSADA NA SEZON 2021 WYNISI 680 SZTUK+GOŁEBIE CHARYTATYWNE I GOŁĘBIE DARMOWE PRZYZNANE Z POPRZEDNIEGO ROKU.

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH,KTÓRE ODPROWADZA ORGANIZATOR.

16.   Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, od 180zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50%  na 50%- między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł . Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem ,gołąb zostaje do mojej dyspozycji.

17.   Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez GABINET WETERYNARYJNY lek. wet. Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3 w Kosakowie.

18.   W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firmy CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI,LEŚNA DOLINA,DE REIGER, TJW , PRIMA oraz karmy GOLD WINGS.

19.   GOŁĘBIE KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY KARTY WŁASNOŚCI i  RODOWODU NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W NAGRODACH . PO LOTACH GOŁĘBIE BEZ RODOWODÓW PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJĘ A KWOTA UZYSKANA PRZECHODZI NA WŁASNOŚĆ   WG.

 

LOT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ OD 360 DO 600 KM.

 =+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 LOTY ZIMOWE 2020-2021

1.ABY UCZESTNICZYĆ W LOTACH ZIMOWYCH MUSISZ STAĆ SIĘ WŁASCICIELEM GOŁEBIA KTÓREGO WYLICYTUJESZ NA AUKCJI I POZOSTAWISZ DO RYWALIZACJI ZIMOWEJ OPŁACAJĄC AKTYWACJE W KWOCIE 150 ZŁ . LUB AKTYWOWAĆ GOŁEBIA NIEZLICYTOWANEGO I OPŁACIĆ JEGO AKTYWACJE W KWOCIE 150 ZŁ GOŁAB NADAL POZOSTANIE WŁASNOŚCIĄ WG.

2.MOŻESZ WSTAWIĆ DO RYWALIZACJI NA WG GOŁEBIE PÓZNE PRZYJMOWANE BEDĄ OD 28 WRZEŚNIA DO 20 PAZDZIERNIKA . GOŁĘBIE MUSZĄ BYĆ ZASZCZEPIONE NA PARAMIKSOWIROZĘ CO NAJMNIEJ 10 DNI PRZED DOSTARCZENIEM NA WG . KOSZT AKTYWACJI TO 150 ZŁ . WYMAGANA JEST KARTA I RODOWÓD GOŁĘBIA W DNIU DOSTARCZENIA NA WG.

CHĘTNI DO RYWALIZACJI PROSZENI SĄ O ZAREJESTROWANIE SIĘ NA STRONIE WG KOSAOWO.

GOŁĄB DOSTARCZONY NA GOŁĘBNIK STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ WG KOSAKOWO

GOŁEBIE BEDĄ RYWALIZOWAĆ W DWU ODDZIELNYCH GRUPACH.  PULA NAGRÓD JEDNEJ I DRUIEJ GRUPY  TO PO 50 % AKTYWACJI( przy pełnej obsadzie 350 szt.)

GOŁĘBIE PÓŹNE BĘDĄ OZNACZONE LITERĄ P, GOŁĘBIE STARSZE POZOSTAWIONE DO RYWALIZACJI OZNACZYMY  LITERĄ Z

PEŁNA OBSADA GOŁEBI PÓZNYCH TO 350 SZTUK. Od nagród odliczmy 10% podatku.

NAGRODY GOŁEBI STARYCH literka Z

1) 600

2) 400

3) 300

NAGRODY GOŁEBI PÓZNYCH literka P

1) 2500

2) 2000

3) 1500

4) 1000

5)   500

6-15)350

LOTY TRENINGOWE POWYŻEJ 50 KM TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE BĘĄ NAGRODZANE UPOMINKAMI SPONSOROWANYMI 

GOŁĘBIE ODBEDĄ KILKA LOTÓW TRENINGOWYCH I LOT FINALOWY (OD 100 DO 200 KM). OD GRUDNIA 2020 DO LUTEGO 2021 

LOT FINAŁOWY PRZY GRILU I GRZANYM WINKU.

PO LOTACH GOŁĘBIE BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJE OD KWOTY 160 ZŁ SUMA ZLICYTOWANYCH GOŁĘBI BĘDZIE DZIELONA 50na50 - 30%. Gołębie niezlcytowane pozostają do dyspozycji wg.

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone