Regulamin:

WG KOSAKOWO REGULAMIN NA SEZON 2020

 

Organizator-MACIEJ WŁUDZIK

81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/2

 

1.   Gołębie proszę zgłaszać telefonicznie do Macieja Włudzik nr tel. kom: 503-164-320 lub dokonać rejestracji na stronie.

2.   Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość drużyn lub gołębi z roku 2020 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika. Drużyna liczy 7 sztuk gołębi z czego 3 pierwsze z lotu liczone są do mistrzostwa.

3.   Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxowiroze (podajemy nazwę i serie szczepionki).Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4.   Opłata zgłoszeniowa(zaliczka) wynosi 500zł od drużyny lub od zgłoszonych gołębi .Termin  wpłaty od 01-10-2019 do trzech tygodni od zgłoszenia.  na nr konta 95 8351 0003 0015 5667 3000 0010 Aleksandra Włudzik 81-198 Kosakowo tytułem gołąb 2020 ,lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi

5.   W dniu dostarczenia gołębia staje się on własnością organizatora WG KOSAKOWO.

6.   Termin przyjmowania gołębi od  01.04.2020 do 07.06.2020r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 07.06.2020r. Gołąb powinien posiadać kartę własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu.

7.   Pełna obsada gołębnika wynosi  - 650 sztuk.

8.   Opłata za drużynę wynosi 2100 zł (czyli 300 zł sztuka). Opłata za pojedyńcze gołębie wynosi 350 zł.

9.   Gołębie odbędą kilka lotów treningowych od 3 do 60 km i 5-9 lotów konkursowych od 90 do 420 km. Loty mogą ulec zmianie.

10.   Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem własnym. Przy towarzystwie gołębi kolegów z mojego i innych oddziałów.

11.   Gołębie będą koszowane komisyjnie poprzez komisje dwu-trzy osobową. Chętnie widziani są uczestnicy WG KOSAKOWO.

12.   Loty gołębi będzie można śledzić na stronie internetowej WG KOL. KOSAKOWO

13.   Mistrzowstwo będzie wyliczone z sumy prędkości gołębia z wszystkich lotów konkursowych dotyczy to mistrzostwa AS i mistrzowstwa DRUŻYNOWEGO.

WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI. SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00 (NIE DOTYCZY LOTU FINAŁOWEGO) ,JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJĘ SIĘ 50% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT. W razie awari systemu i niemożliwości ustalenia kolejności gołębi lot taki nie będzie liczony do mistrzostwa a lot finałowy zostanie powtórzony.

14. Wszyskie mistrzowstwa do kategori AS i DRUŻYNA będą liczone od odległosci 90 km.

15.  NAGRODY  Z  LOTÓW  KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 100 KM OPRÓCZ LOTU MAŁEGO FINAŁU I LOTU FINAŁOWRGO.

 

NAGRODY PRZY OPŁACENIU 550 GOŁĘBI


3 LOTY POWYŻEJ 100 KM NIE DOTYCZY MAŁEGO FINAŁU I FINAŁU

1) 600 zł + MEDAL

2) 500 zł + MEDAL

3) 400 zł + MEDAL

 

LOT MAŁY FINAŁ

1)  700 zł + PUCHAR

2)  600 zł + PUCHAR

3)  500 zł + PUCHAR

4)  400 zł

5)  300 zł

LOT FINAŁOWY

1) 10000 zł + PUCHAR

2) 8000 zł + PUCHAR

3) 6000 zł + PUCHAR

4) 4000 zł +MEDAL

5) 3000 zł +MEDAL

6) 2000 zł +MEDAL

7) 1000 zł +MEDAL

8) 1000 zł +MEDAL

9) 1000 zł +MEDAL

10)1000 zł+MEDAL

11-20) 400 zł

21-30) 300 zł

MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE

1) 8000 zł   + PUCHAR

2) 7000 zł   + PUCHAR

3) 6000 zł   + PUCHAR

4) 5000 zł + MEDAL

5) 4000 zł + MEDAL

6) 3000 zł + MEDAL

7) 1000 zł + MEDAL

8) 1000 zł + MEDAL

9) 1000 zł + MEDAL

10)1000zł + MEDAL

MISTRZOWSTWO AS (LOTNIK)

1) 4000 zł + PUCHAR

2) 3000 zł + PUCHAR

3) 2000 zł + PUCHAR

4) 1400 zł

5) 700 zł

 

                                                     TYPOWANY ( lot finałowy )

1) 2000 zł

2) 1000 zł

3) 500 zł(  KAŻDA DRUŻYNA SKŁADAJĄC SIĘ Z  CZTERECH DO SIEDMIU GOŁĘBI ZAZNACZA JEDNEGO TYPA . GOŁĘBIA TYPOWNEGO ZAZNACZAMY PODCZAS DOSTARCZENIA NA WG . TYP NIE ULEGA ZMIANIE .TYP BIERZE UDZIAŁ W KAŻDEJ RYWALIZACJI NA WG.

PULA NAGRÓD PRZY OBSADZIE < 550 GOŁEBI WYNOSI PONAD 100 TYŚ ZŁ PLUS NAGRODY SPONSOROWANE !!!!!!!! . NAGRODY NIEWYPŁACONE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH OPŁAT CZY BRAKU DOKUMĘTACJI DO GOŁĘBI  PRZECHODZĄ NA NASTĘPNY SEZON I BEDĄ PRZEZNACZONE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU. GOŁĘBIE TE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ WG I BYŁY WŁAŚCICIEL TRACI WSZYSTKIE PRAWA DO NAGRÓD I GOŁĘBI.

 

MNIEJSZA OBSADA GOŁĘBI SPOWODUJE ZMIANĘ PULI NAGRÓD - DOTYCZT TO GŁÓWNIE NAGRÓD Z LOTU FINAŁOWEGO I KLSAYFIKACJI AS. MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE POZOSTAJE BEZ ZMIAN. PEŁNA OBSADA NA SEZON 2020 WYNISI 650 SZTUK+GOŁEBIE CHARYTATYWNE I GOŁĘBIE DARMOWE PRZYZNANE Z POPRZEDNIEGO ROKU.

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH,KTÓRE ODPROWADZA ORGANIZATOR.

16.   Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, to 120zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50%  na 50%- między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł . Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem ,gołąb zostaje do mojej dyspozycji.

17.   Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez GABINET WETERYNARYJNY lek. wet. Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3 w Kosakowie.

18.   W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firmy CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI,LEŚNA DOLINA,DE REIGER, TJW oraz karmy GOLD WINGS.

19.   GOŁĘBIE KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY KARTY WŁASNOŚCI i  RODOWODU NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W NAGRODACH . PO LOTACH GOŁĘBIE BEZ RODOWODÓW PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJĘ A KWOTA UZYSKANA PRZECHODZI NA WŁASNOŚĆ   WG.

 

LOT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ OD 320 DO 420 KM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone