Regulamin:

WG KOSAKOWO REGULAMIN NA SEZON 2019

 

Organizator-MACIEJ WŁUDZIK

81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/2

 

1.   Gołębie proszę zgłaszać telefonicznie do Macieja Włudzik nr tel. kom: 503-164-320 lub dokonać rejestracji na stronie.

2.   Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość drużyn lub gołębi z roku 2019 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika. Drużyna liczy 6 sztuk gołębi z czego 3 pierwsze z lotu liczone są do mistrzostwa.

3.   Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxowiroze (podajemy nazwę i serie szczepionki).Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4.   Opłata zgłoszeniowa(zaliczka) wynosi 300zł od drużyny lub od zgłoszonych gołębi .Termin  wpłaty od 01-10-2018 do trzech tygodni od zgłoszenia.  na nr konta 95 8351 0003 0015 5667 3000 0010 Aleksandra Włudzik 81-198 Kosakowo tytułem gołąb 2019 ,lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi

5.   W dniu dostarczenia gołębia staje się on własnością organizatora WG KOSAKOWO.

6.   Termin przyjmowania gołębi od  01.04.2019 do 30.05.2019r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 30.05.2018r. Gołąb powinien posiadać kartę własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu.

7.   Pełna obsada gołębnika wynosi  - 530 sztuk.

8.   Opłata za drużynę wynosi 2100 zł. Opłata za pojedyńcze gołębie wynosi 350 zł.

9.   Gołębie odbędą kilka lotów treningowych od 3 do 60 km i 5-9 lotów konkursowych od 90 do 420 km. Loty mogą ulec zmianie.

10.   Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem własnym. Przy towarzystwie gołębi kolegów z mojego i innych oddziałów.

11.   Gołębie będą koszowane komisyjnie poprzez komisje dwu-trzy osobową. Chętnie widziani są uczestnicy WG KOSAKOWO.

12.   Loty gołębi będzie można śledzić na stronie internetowej WG KOL. KOSAKOWO

13.   Mistrzowstwo będzie wyliczone z sumy prędkości gołębia z wszystkich lotów konkursowych dotyczy to mistrzostwa AS i mistrzowstwa DRUŻYNOWEGO.

WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI. SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00 (NIE DOTYCZY LOTU FINAŁOWEGO) ,JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJĘ SIĘ 50% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT. W razie awari systemu i niemożliwości ustalenia kolejności gołębi lot taki nie będzie liczony do mistrzostwa a lot finałowy zostanie powtórzony.

14. Wszyskie mistrzowstwa do kategori AS i DRUŻYNA będą liczone od odległosci 90 km.

15.  NAGRODY  Z  LOTÓW  KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 100 KM OPRÓCZ LOTU MAŁEGO FINAŁU I LOTU FINAŁOWRGO.

 

NAGRODY PRZY OPŁACENIU 500 GOŁĘBI


3 LOTY POWYŻEJ 100 KM NIE DOTYCZY MAŁEGO FINAŁU I FINAŁU

1) 600 zł + MEDAL-500 po opłaceniu 442 gołębi

2) 500 zł + MEDAL-400

3) 400 zł + MEDAL-300

 

LOT MAŁY FINAŁ

1)  700 zł + PUCHAR

2)  700 zł + PUCHAR-600

3)  700 zł + PUCHAR-600

4)  600 zł-500

5)  600 zł-500

LOT FINAŁOWY

1) 12000 zł + PUCHAR-9000

2) 8000 zł + PUCHAR -6000

3) 6000 zł + PUCHAR -4000

4) 4000 zł +MEDAL-3000

5) 3000 zł +MEDAL-2500

6) 2000 zł +MEDAL-1500

7) 1500 zł +MEDAL-1000

8) 1500 zł +MEDAL-1000

9) 1000 zł +MEDAL-700

10)1000 zł+MEDAL-700

11-20) 600 zł-400

21-30) 500 zł -300

MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE

1) 8000 zł   + PUCHAR

2) 7000 zł   + PUCHAR

3) 6000 zł   + PUCHAR

4) 5000 zł + MEDAL

5) 4000 zł + MEDAL

6) 3000 zł + MEDAL

7) 2000 zł + MEDAL

8) 2000 zł + MEDAL

9) 1000 zł + MEDAL

10)1000zł + MEDAL

MISTRZOWSTWO AS (LOTNIK)

1) 4000 zł + PUCHAR-3000

2) 3000 zł + PUCHAR-2000

3) 2000 zł + PUCHAR-1500

4) 1000 zł

5) 1000 zł

 

                                                     TYPOWANY ( lot finałowy )

1) 2000 zł (  KAŻDA DRUŻYNA SKŁADAJĄC SIĘ Z 6 GOŁĘBI ZAZNACZA JEDNEGO TYPA . GOŁĘBIA TYPOWNEGO ZAZNACZAMY PODCZAS DOSTARCZENIA NA WG . TYP NIE ULEGA ZMIANIE .TYP BIERZE UDZIAŁ W KAŻDEJ RYWALIZACJI NA WG.

PULA NAGRÓD PRZY OBSADZIE 500 GOŁEBI WYNOSI PONAD 100 TYŚ ZŁ PLUS NAGRODY SPONSOROWANE !!!!!!!! . NAGRODY NIEODEBRANE PRZECHODZĄ NA NASTĘPNY SEZON I BEDĄ PRZEZNACZONE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU.

 

MNIEJSZA OBSADA GOŁĘBI SPOWODUJE ZMIANĘ PULI NAGRÓD - DOTYCZT TO GŁÓWNIE NAGRÓD Z LOTU FINAŁOWEGO I KLSAYFIKACJI AS. MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH,KTÓRE ODPROWADZA ORGANIZATOR.

16.   Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, to 120zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50%  na 50%- między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł . Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem ,gołąb zostaje do mojej dyspozycji.

17.   Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez GABINET WETERYNARYJNY lek. wet. Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3 w Kosakowie.

18.   W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firmy CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI,LEŚNA DOLINA,DE REIGER, TJW oraz karmy GOLD WINGS.

19.   GOŁĘBIE KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY KARTY WŁASNOŚCI i  RODOWODU NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W NAGRODACH . PO LOTACH GOŁĘBIE BEZ RODOWODÓW PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I NIE BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJĘ.

 

LOT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ OD 320 DO 420 KM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„GOŁĘBNIK KOLEŻEŃSKI 2017/18 – Maciej Włudzik”

MISTRZOSTWA MŁODYCH GOŁĘBI 2018 ROK

Organizator-MACIEJ WŁUDZIK

81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/2

POD PATRONATEM Centrum Zdrowia

1. Gołębie proszę zgłaszać telefonicznie do Macieja Włudzik.

nr tel. kom: 503-164-320

nr tel. stacjonarny : 58 732 50 61 lub dokonać rejestracji na stronie.

2. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość gołębi z roku 2018 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika

3. Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxoviroze (podajemy nazwę i serie szczepionki).Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4..Opłata zgłoszeniowa(zaliczka) wynosi 100zł w terminie od 01-01-2018  na nr konta 95835100030015566730000010 Aleksandra Włudzik 81-198 Kosakowo tytułem gołąb 2018 ,lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi.

Proszę o rzetelne i dokładne wypisanie danych.

Druga część wpłaty w dniu dostarczenia gołębia.

5. W dniu dostarczenia gołębia staje się on współwłasnością organizatora.

6. Termin przyjmowania gołębi to od  26.03.2018 do  20.05.2018r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinie pići jeść samodzielnie.Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 30.05.2018r. Gołąb powinien posiadać kartę  własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu

7. Pełna obsada gołębnika wynosi  - 530 sztuk.

8. Opłata za opiekę ,karmienie,lotowanie i na nagrody wynosi - sezon 2018 opłata 300 zł.

9. Gołębie odbędą kilka lotów treningowych od 3 do 60 km i 5-9 lotów konkursowych . Loty mogą ulec zmianie.

10. Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem własnym . Przy towarzystwie gołębi kolegów z mojego i innych oddziałów.

11. Gołębie będą koszowane komisyjnie przez komisje trzy osobową .

12. Loty gołębi będzie można śledzić na stronach internetowej WG KOL. KOSAKOWO

    --------       NAGRODY DOTYCZĄ SEZONU 2017 SEZON 2018 PATRZ NA KOŃCU. ---------

13. NAGRODY  Z  LOTÓW  KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 90KM OPRUCZ LOTU MAŁEGO FINAŁU I LOTU FINAŁOWRGO .

SEZON  2017

TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE -PLANOWANE 3 LOTY                           

1-500

2-400

3-300

UWAGA!  GOŁĘBI W EDYCJI 2017 W PEŁNYCH OPŁATACH ZOSTAŁO PRZYJĘTYCH 452 SZT NIE LICZYMY GOŁĘBI DARMOWYCH ( WYGRANE W EDYCJI 2016) I GOŁĘBI NA CELE CHARYTATYWNE. CZYLI PULA NAGRÓD MAŁĘGO , DUŻEGO FINAŁU i LOTNIKI ZOSTAJE POMIEJSZONA O 10 %

MAŁY FINAŁ (przy obsadzie 500 gołebi)

1-2000+DARMOWE MIEJSCE NA GOŁEBIA W SEZONIE 2018

2 1500+ ---------------\\-----------------------------------------

3-1000+-----------------\\----------------------------------------

4- 600 +------------------\\---------------------------------------                                                                                     

5-10  -400                                                                                  

11-20 -300                                                                                 

 

NAGRODY Z LOTU FINAŁOWEGO ( przy spełnieniu wszystkich warunków i opłaceniu 500 gołębi)
1-11000 + NAGRODA SPONSOROWANA  firma CZG-VET-ANIMAL
2- 6000  + NAGRODA SPONSOROWANA  firma CZG-VET-ANIMAL  
3- 3500  + NAGRODA SPONSOROWANA  firma CZG-VET-ANIMAL
4- 2500  + NAGRODA SPONSOROWANA
5-1500   + MIEJSCE NA JEDNEGO GOLĘBIA W SEZONIE 2018
6-1200   + MIEJSCE NA JEDNEGO GOLĘBIA W SEZONIE 2018
7-1000   +MIEJSCE NA JEDNEGO GOŁĘBIA W  SEZONIE 2018
8-700
9-600
10-15-500
16-30-400
31-45-300

NAJLEPSZE LOTNIKI:  LICZONY PREDKOŚCIĄ Z WSZYSTKICH LOTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WG. z ODLEGŁOŚCI OD 90KM

1-  4000 + NAGRODA SPONSOROWANA firmy DE REIGER

2-  2000 + NAGRODA SPONSOROWANA firmy DE REIGER

3-  1500 + NAGRODA SPONSOROWANA firma LEŚNA DOLINA

4-  1200 + NAGRODA SPONSOROWANA   firma LEŚNA DOLINA

5-  1000 + NAGRODA SPONSOROWANA   firma LEŚNA DOLINA

6-20- 500

 ----------------------------  NAGRODY MOGĄ ULEC ZMIANIE.------------------------------------------

 

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH,KTÓRE ODPROWADZA ORGANIZATOR.

14.  Nagrody sponsorowane – niespodzianki  ufundują  firmy:

CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI, GOLD WINGS,LEŚNA DOLINA,DE REIGER i ORGANIZATOR.


15. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, to 120zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50%  na 50%- między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł . Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem ,gołąb zostaje do mojej dyspozycji..

16. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 21 dni od ostatniego lotu.Nagrody nieodebrane przechodzą na nastepny sezon i będą przeznaczone na zakonczenie następnego sezonu.

17. Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez ODDZIAŁ Centrum Zdrowia Gołębi – GABINET WETERYNARYJNY lek. wet. Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3 w Kosakowie.

18. W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firmy CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI,PRIMA LEŚNA DOLINA,DE REIGERoraz karmy     GOLD WINGS i PRIMA

 19. WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI.SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00,JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJE SIĘ 50% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT.
LOTNIK WILICZONY BĘDZIE Z SUMY PRĘDKOŚCI Z WSZYSTKICH LOTÓW KONKURSOWYCH.        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     REGULAMIN NA SEZON 2018  
- WPROWADZAMY MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE 3/5
- PO OSTATNICH LOTACH TRENINGOWYCH OBLOTY WOKOŁO GOŁĘBNIKA BĘDĄ OGRANICZONE DO MINIMUM A GOŁĘBIE BĘDĄ ODBYWAŁY DWA LOTY KONKURSOWE W TYGODNIU JEŚLI POZWOLĄ NA TO WARUNKI POGODOWE 
1LOT 100 KM
2LOT  90KM
3LOT 135KM
4LOT  90KM
5LOT 175KM
6LOT 90KM
7 MAŁY FINAŁ 220KM
8LOT 90KM
9 FINAŁ OD 320-420KM
ODLEGŁOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE.
-OPŁATA ZA UDZIAŁ NA WG W SEZONIE 2018 WYNOŚI 300 ZŁ ZA GOŁEBIA W TYM OPIEKA WYŻYWIENIE CAŁY PROGRAM LOTOWY I FUNDUSZ NAGRODOWY KTÓRY WYNIEŚIE 100 000 ZŁ.PRZY OBSADZIE 500 GOŁĘBI.
- NAGRODY
UWAGA W SEZONIE 2018 ZOSTAŁO PRZYJETYCH 437 SZT. DO PULI NAGRODOWEJ NIE WCHODZĄ GOŁĘGIE CHARYTATYWNE , WYLOSOWANE, I GRATISOWE. PULA NAGRÓD ZOSTAJE WYLICZONA Z 397 GOŁĘBI
LOTY OD 100KM BEZ MAŁĘGO FINAŁU I FINAŁU PRZY 500 OPŁACONYCH GOŁĘBIACH
1 - 700
2 - 600
3 - 500
MAŁY FINAŁ
1- 2000
2- 1000
3-  600
4-  500
5 do 20 - 400
FINAŁ
1- 11000
2-  6000
3-  4000
4-  3000
5-  2000
6-  1200
7-  1000
8-    700
9-    700
10-  700
11 do 40 - 500
LOTNIK- AS-
1- 4000
2- 2500
3- 2000
4- 1200
5 -  700
6 do 20 - 500
DRUŻYNA
1-10000
2- 5000
3- 4000
4- 3000
5- 2000
6 DO 10 - 500
 ORAZ NAGRODY SPONSOROWANE.OD NAGRÓD ODLICZAMY 10% PODATKU.
 NAGRODY I ILOŚC NAGÓD MOGĄ ULAC ZMIANIE
- RESZTA POZOSTAJE TAK JAK W SEZONIE 2017 .

\  

Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone